Current Editorial Board

The Third Editorial Board

Editors-in-Chief

 

FENG Deng-Guo

Beijing Academy of Information Science and Technology, China

Associate  Editors-in-Chief

HU Lei

Institute of Information Engineering, China

WU Wen-Ling

Institute of Software Chinese Academy of Sciences, China

QI Wen-Feng

The PLA Information Engineering University, China

Editors

 

AU Man-Ho

University of Hong Kong, China

BAI Guo-Qiang

Tsinghua University, China

CAI Ji-Ren

Beijing Academy of Information Science and Technology, China

CAO Zhen-Fu

Shanghai Jiao Tong University, China

CHEN Jie

East China Normal University, China

CHEN Ke-Fei

Shanghai Jiao Tong University, China

CHEN Xiao-Feng

Xidian University, China

DENG Ying-Pu

Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, China

DING Cun-Sheng

The Hong Kong University of Science and Technology, China

FAN Shu-Qin

Beijing Academy of Information Science and Technology, China

FENG Rong-Quan

Peking University, China

FU Fang-Wei

Nankai University, China

GAO Fei

Beijing University of Posts and Telecommunications, China

GU Da-Wu

Shanghai Jiao Tong University, China

GUO Jian

Nanyang Technological University, Singapore

HAN Zheng-Fu

University of Science and Technology of China, China

HE Da-Ke

Southwest Jiaotong University, China

HE De-Biao

Wuhan University, China

HU Ai-Qun

Southeast Universtiy, China

HU Han-Ping

Huazhong University of Science and Technology, China

HU Hong-Gang

University of Science and Technology of China, China

HU Yu-Pu

Xidian University, China

HUANG Qiong

South China Agricultural University, China

HUANG Xin-Yi

Fujian Normal University, China

JING Ji-Wu

Institute of Information Engineering, China

LAI Xue-Jia

Shanghai Jiao Tong University, China

LI Bao

Institute of Information Engineering, China

LI Chao

National University of Defense Technology, China

LI Hong-Wei

University of Electronic Science and Technology of China, China

LI Hui

Xidian University, China

LIN Dong-Dai

Institute of Information Engineering, China

LIU Jian-Wei

Beihang University, China

LIU Sheng-Li

Shanghai Jiao Tong University, China

LIU Zhe

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

MA Chun-Guang

Shandong University of Science and Technology, China

MA Jian-Feng

Xidian University, China

PAN Yan-Bin

Academy of Mathematics and Systems Science, China

PEI Ding-Yi

Guangzhou University, China

PENG Guo-Hua

Sichuan University, China

QU Long-Jiang

National University of Defense Technology, China

REN Kui

Zhejiang University, China

SHEN Chang-Xiang

海军计算技术研究所

SHEN Chao

Xi'an Jiaotong University, China

SUN Xiao-Ming

Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, China

TIAN Tian

The PLA Information Engineering University, China

WANG An

Beijing Institute of Technology, China

WANG Hua-Xiong

Nanyang Technological University, Singapore

WANG Jie

Peking University, China

WANG Mei-Qin

Shandong University, China

WANG Xiao

Northwestern University, USA

WANG Xiao-Yun

Tsinghua University, China

WEI Zheng-Yao

总参第58研究所

WEN Qiao-Yan

Beijing University of Posts and Telecommunications, China

WENG Jian

Jinan University, China

WU Chuan-Kun

Linyi University, China

WU Qian-Hong

Beihang University, China

XU Jing

Institute of Software Chinese Academy of Sciences, China

XU Mao-Zhi

Peking University, China

XU Qiu-Liang

Shandong University, China

YANG Bo

Shaanxi Normal University, China

YANG Guo-Min

University of Wollongong, Australia

YANG Yi-Xian

Beijing University of Posts and Telecommunications, China

ZENG Xiang-Yong

Hubei University, China

ZHANG Fang-Guo

Sun Yat-sen University, China

ZHANG Fu-Tai

Nanjing Normal University, China

ZHANG Jiang

Beijing Academy of Information Science and Technology, China

ZHANG Wei-Guo

Xidian University, China

ZHANG Zhen-Feng

Institute of Software, Chinese Academy of Sciences, China

ZHAO Yun-Lei

Fudan University, China

ZHENG Jian-Hua

解放军保密委员会技术安全研究所

ZHONG Sheng

Nanjing University, China

ZHOU Zhong-Yi

National Informtion Security Engineering Center, China

ZHU Shi-Xin

Hefei University of Technology, China